https://www.livechatalternative.com/

График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др. На територията на МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР