https://www.livechatalternative.com/

В периода 12-16 декември 2016 година, „МИГ Западна Стара планина-Копрен-Миджур” проведе първия цикъл от срещи, целящи популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията в гр. Чипровци, с. Чупрене, с. Георги Дамяново и с. Ружинци.

Информация