https://www.livechatalternative.com/

График за провеждане на информационни срещи, семинари, обучения, обществено обсъждане и др. за месец февруари 2017г.

 

 

 

На територията на МИГ ЗАПАДНА СТАРА ПЛАНИНА КОПРЕН-МИДЖУР

 По подхода „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г.

 

за месец февруари 2017 година

ДАТА

ЧАС

МЯСТО

Събитие

09.02.2017г.

11.00 ч.

Община Чупрене

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия на ВОМР

10.02.2017г.

11.00 ч.

Заседателната зала на община Чипровци

Провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия на ВОМР

13.02.2017 г.

11.00ч.

Заседателната зала на община Г.Дамяново

Провеждане на еднодневна информационна срещаза консултиране с местната общност занай-малко 20 участници

14.02.2017 г.

11.00ч.

Заседателната зала на община Чипровци

Провеждане на еднодневна информационна срещаза консултиране с местната общност занай-малко 20 участници

15.02.2017 г.

11.00ч.

Заседателната зала на община Ружинци

Провеждане на еднодневна информационна срещаза консултиране с местната общност занай-малко 20 участници

 

 

Каним всички заинтересовани страни да присъстват:
– Земеделски производители

– Микропредприятия, малки и средни предприятия

– Читалища, местни НПО

– Настоятелства на детски градини и училища

– Активни граждани               

 

 

Заповядайте!

 

Настоящият документ е разработен  във връзка с изпълнение на договор № РД50-102/17.08.2016 г за предоставяне на БФП помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г.