Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене

Решение № МО 6 – ЕО/2017г.