Кметства

 
 
Кмет на Община Чупрене
Мария Тодорова    сл.тел: 0886 66 58 22
 
Заместник кмет на Община Чупрене 
Полина Семкова тел. 0885 24 16 42
 
с.Върбово
кметски наместник: Румен Стоянов
тел. 0878 22 83 87
 
с.Търговище
кметски на кметство: Валентина Филиповска
тел. 0884 62 83 36 
 
с.Протопопинци
кметски наместник: Ваньо Боянов
тел. 0879 17 14 41
 
с.Средогрив
кметски наместник: Силвия Иванова
тел. 0878 96 82 81
с.Долни Лом
кмет на кметство: Цецка Живкова
тел. 0887 65 64 28
 
с.Горни Лом
кмет на кметство:  Илиян Михайлов
тел. 0889 11 05 93
 
с.Репляна
кмет на кметство: Емичка Йокина
тел. 0885 02 25 39