Кмет

 

Анжело Добричов

Кмет на Община Чупрене

 сл.тел.: 0887 70 62 40
 
Програма за управление на мандат 2019-2023г.