Кмет

 

Мария Тодорова

Кмет на Община Чупрене

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Всеки четвъртък от 13:00 – 16:00 часа

Програма за управление за на Община Чупрене мандат 2023-2027г.