Заместник кмет

 
 
Полина Семкова
тел.: 0885 24 16 42

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: Всеки вторник от 13:00 – 16:00 часа