Състав мандат 2023-2027г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ваньо Костин

тел.: 0885 02 48 87   

emai: [email protected]

 

 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ

 

Иван Весков Велков

тел:0878 21 37 71

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

АДРИАН МИРОСЛАВОВ МАРИНОВ

тел.: 0897 42 02 70

email: [email protected]

АНЖЕЛО ЦВЕТАНОВ ДОБРИЧОВ

тел.: 0887 70 62 40

 

Георги Милчев Йокин

тел.:0878 78 10 56

 

Даниел Тодоров Чолаков

тел.:0889 11 05 32

 

Елизабет Пепиева Борисова

тел.:0882 21 63 92

 

Илиян Георгиев Тонин

тел.:0879 10 22 25 

email: [email protected]

 

Николай Гълъбов Василев

тел.: 0876 88 67 38

 

Петър Луканов Драгомански 

тел.:0879 04 90 93

 

Цветан Ангелов Николов

тел.:0877 16 66 47

 

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

 

Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и енергетика

Председател: Адриан Мирославов Маринов

Членове: Елизабет Пепиева Борисова

Илиян Георгиев Тонин

 

Комисия по законност,обществен ред, административно обслужване, ТСУ, транспорт и по чл.72 ал.1 т.3 от ЗПКОНПИ

                 Председател: Илиян Георгиев Тонин

                 Членове: Даниел Тодоров Чолаков

                              Цветан Ангелов Николов

                                        

Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове

Председател: Иван Весков Велков

Членове: Георги Милчев Йокин

                Цветан Ангелов Николов

 

Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура, спорт, туризъм и вероизповедание

Председател: Анжело Цветанов Добричов

               Членове:1. Петър Луканов Драгомански

              2.Николай Гълъбов Василев