Специалисти „Обща администрация“

Гл.специалист  „Личен състав“ и “ Деловодство“
Дора  Милошевска    сл.тел.: 0885 24  33 53
 

 

Главен счетоводител
Цветанка Богдановска  сл.тел.: 0884 62 84 35
 

 

Гл.специалист  „Социална  Политика“
Корнелия Антова  сл.тел.: 0885 24 34 40
 

 

Местни Данъци и Такси
Мирослав Серьожев  сл.тел.: 0885 25 55  69
 

 

Специалист  „ГРАО“
Николай Миленков   сл.тел.: 0889 11 04 82
 
 
 
Специалист  „Общинска собственост“
Мирослав Савов   сл.тел.: 0896 31 05 62