https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.03.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно   заседание №8 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.03.2024г. от 10,30 часа в заседателната залата на Община Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Предложение за отмяна на Решение № 35, взето с Протокол № 7/29.02.2024г. в частта по т.4

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.02.2024г.

Материали-за-заседане-на-ОбС Годишен план за паша имоти за индивидуално ползване 2024г. ГОРНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО ВЪРБОВО-ИНДИВИДУАЛНО ново ДОЛНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО ПРОТОПОПИНЦИ-ИНДИВИДУАЛНО ново РЕПЛЯНА-ИНДИВИДУАЛНО СРЕДОГРИВ-ИНДИВИДУАЛНО ТЪРГОВИЩЕ-ИНДИВИДУАЛНО ново ЧУПРЕНЕ-ИНДИВИДУАЛНО Годишен план за паша имоти за общо ползване 2024г. ВЪРБОВО-ОБЩО ГОРНИ ЛОМ-ОБЩО ДОЛНИ ЛОМ-ОБЩО ПРОТОПОПИНЦИ-ОБЩО РЕПЛЯНА-ОБЩО СРЕДОГРИВ-ОБЩО ТЪРГОВИЩЕ-ОБЩО ЧУПРЕНЕ-ОБЩО

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 31.01.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно   заседание №5 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 31.01.2024г. от 10,30 часа в заседателната залата на Община Чупрене.     ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   Предложение за приемане План за работа на Общински съвет – Чупрене  за първото полугодие на 2024 г. Предложение за приемане на Програма за управление на Община Чупрене за мандат 2023-2027 г. Предложение за определяне на представител на

Read more
1 2 3 22