https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 101-200

Решения №101-№106, взети с Протокол 15 за 2020г. Решения №107-№112, взети с Протокол 16 за 2020г. Решения №113-№114, взети с Протокол 17 за 2020г. Решения №116-№119, взети с Протокол 18 за 2020г. Решения №120-№132, взети с Протокол 19 за 2021г. Решения №133-№146, взети с протокол 20 за 2021г. Решения №147-№161, взети с протокол 21 за 2021г.

Read more
1 2 3 13