https://www.livechatalternative.com/

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ НА ОД МВР – ВИДИН

От сектор „БДС“ напомнят за възможността за организиран прием на заявления и предоставяне на административни услуги на неподвижни/трудно подвижни лица чрез посещение на място от мобилен екип От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР–Видин напомнят за създадената организация за прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др., както и за предоставяне на административни услуги на неподвижни или трудно подвижни лица

Read more

Обява за военна служба-актуализирана към 05.11.2021г.

О Б Я В А   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Командването за логистична поддръжка – 2 /две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г. *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г. *В Сухопътните войски – 260 /двеста и шестдесет/ длъжности. Срок за

Read more

Обява за военна служба

О Б Я В А   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г.   *В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г.     ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:   ВОЕННО ОКРЪЖИЕ –

Read more