https://www.livechatalternative.com/

Регистър на подадени декларации по чл.49, ал. 1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗПК -2023г. чл.49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията

Регистър на подадени декларации по чл.49, ал. 1, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗПК -2023г. чл.49, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията

Read more