https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 501 – 600 за периода 2015г.

Решение № 501 Решение № 502 Решение № 503 Решение № 504 Решение № 505 Решение № 506 Решение № 507 Решение № 508 Решение № 509 Решение № 510 Решение № 511 Решение № 512 Решение № 513 Решение № 514 Решение № 515 Решение №516 Решение №517 Решение №518 Решение №519 Решение №520 Решение №521 Решение №522 Решение №523 Решение №524 Решение №525 Решение №526 Решение №527 Решение №528 Решение №529 Решение №530 Решение № 531 Решение №

Read more

Решения на Общински съвет 401- 500 за периода 2014-2015г.

Решение № 401 Решение № 402 Решение № 403 Решение № 404 Решение № 405 Решение № 406 Решение № 407 Решение № 408 Решение № 409 Решение № 410 Решение № 411 Решение № 412 Решение № 413 Решение № 414 Решение № 415 Решение № 416 Решение № 417 Решение № 418 Решение № 419 Решение № 420 Решение № 421 Решение № 422 Решение № 423 Решение № 424 Решение № 425 Решение № 426 Решение №

Read more

Решения на Общински съвет 301 – 400 за периода 2014г.

Решение № 301 Решение № 302 Решение № 303 Решение № 304 Решение № 305 Решение № 306 Решение № 307 Решение № 308 Решение № 309 Решение № 310 Решение № 311 Решение № 312 Решение № 313 Решение № 314 Решение № 315 Решение № 316 Решение № 317 Решение № 318 Решение № 319 Решение № 320 Решение № 321 Решение № 322 Решение № 323 Решение № 324 Решение № 325 Решение № 326 Решение №

Read more

Решения на Общински съвет 201 – 300 за периода 2013 – 2014г.

Решение № 201 Решение № 202 Решение № 203 Решение № 204 Решение № 205 Решение № 206 Решение № 207 Решение № 208 Решение № 209 Решение № 210 Решение № 211 Решение № 212 Решение № 213 Решение № 214 Решение № 215 Решение № 216 Решение № 217 Решение № 218 Решение № 219 Решение № 220 Решение № 221 Решение № 222 Решение № 223 Решение № 224 Решение № 225 Решение № 226 Решение №

Read more

Решения на Общински съвет 101 – 200 за периода 2012 – 2013г.

Решение № 101 Решение № 102 Решение № 103 Решение № 104 Решение № 105 Решение № 106 Решение № 107 Решение № 108 Решение № 109 Решение № 110 Решение № 111 Решение № 112 Решение № 113 Решение № 114 Решение № 115 Решение № 116 Решение № 117 Решение № 118 Решение № 119 Решение № 120 Решение № 121 Решение № 122 Решение № 123 Решение № 124 Решение № 125 Решение № 126 Решение №

Read more

Решения на Общински съвет 1 – 100 за периода 2011 – 2012г.

Решение № 1 Решение № 2 Решение № 3 Решение № 4 Решение № 5 Решение № 6 Решение № 7 Решение № 8 Решение № 9 Решение № 10 Решение № 11 Решение № 12 Решение № 13 Решение № 14 Решение № 15 Решение № 16 Решение № 17 Решение № 18 Решение № 19 Решение № 20 Решение № 21 Решение № 22 Решение № 23 Решение № 24 Решение № 25 Решение № 26 Решение №

Read more