https://www.livechatalternative.com/

Пещери

Десни сухи печ се намира около 2 км от селото в югоизточна посока, на хълма Чуката. Пещерата е достъпна за посещение без специална екипировка. Природна забележителност. Вероятно е използвана от праисторическия човек. Намерени са следи от пещерна мечка. През 1972 г. там е проведен медицински експеримент, за използването u за целите на лечението чрез престой на човек в изолирана среда. Престоя на хора, без контакт с външния свят е продължил 62 дни. „Леви и десни сухи печ“ Разположена в землището

Read more

Ловен туризъм

ДЛС „Миджур” е разположено върху 19 500 ха по склоновете на Западна Стара планина и Дунавската равнина. Разстоянието от столицата София е 170 км. Теренът е разнообразен, предимно планински, с най-висока точка при връх “Миджур” – 2168 м. и едва 86 м. – в местността ”Божурица”, разположена в Дунавската равнина. Климатът е умерено-континентален.

Read more

Традиции и занаяти

Непосредствената близост със Сърбия определя етнографската група на местното население като турлаци. Те се характеризират със специфични нрави, обичаи, диалект със заемки от сръбския език. “Що е то турлак? Ни риба, ни рак. Он е балканджия и е шегаджия като габровлия, ама не е сметкаджия. А по работу и по инат е на шопатога брат.” Девизът на турлаците е “Када кум прасе и ти вречу”, което ще рече, че когато ти се дава нещо, своевременно трябва да го вземеш, че

Read more

Биосферен резерват “ЧУПРЕНЕ”

През 1973 г. в землищата на селата Чупрене, Репляна, Горни Лом и Стакевци е създаден горският резерват “ЧУПРЕНЕ”. През 1977 г. ЮНЕСКО го включва в списъка за защитени природни територии, като неделима част от международната мрежа на биосферни резервати. Около и в резервата могат да се наблюдават: бук, ела, смърч, планински божур и витошко лале, а от представителите на животинските видове – змия-усойница, кръсточовка, лещарка, благороден елен, вълк и др. В биосферния резерват “Чупрене” се е запазила единствената популация на

Read more

Хижа „Миджур“

Хижата се намира в  Западна СТАРА ПЛАНИНА в подножието на вр. Миджур (2168 метра) на границата между България и Сърбия. Хижа „Миджур“ е разположена на 8км от с.Горни Лом. Хижата разполага с 10 легла, санитарни възли, столова и кухненски бокс, възможност за пълен пансион. Работно време – ПО заявка Телефон за контакти:0888 204 268; 0888 562 394 Coordinates: 43°25’41″N 22°43’0″E  

Read more

Хижа „ Горски Рай”

Хижата е масивна триетажна сграда и разполага с 38 легла, санитарни възли на всеки етаж, кухня, бар, столова, топла вода, локално парно на твърдо гориво, ток на агрегат. Хижата разполага със стаи със самостоятелни санитарни възли и топла вода. – За групи над 20 човека предлагаме специални оферти. – За групи и семейни празници,предлагаме и пълен пансион. До хижата водят 5 екопътеки, минаващи през живописни местности. Предлагаме и преход с джип. На 5 часа път от хижата се достига до

Read more

Екотуризъм

Богатството на флората на Северо-западна България се дължи главно на голямото разнообразие от условия и почти Всички характери за България типове местообитпания. В отделни райони са се съзсали уникални условия за зараждането и обособяването нa така наречените „ендемити“ ‘ т.е. видове, които се срещат само в дадена местност. Такива са червената скална роза, йорданова камбанка, набраздената каменоламка, дългозъбо пропадниче, както и срещащият се само в Западна Стара планина (и никъде другаде по света) български ерантис.  

Read more
1 2