https://www.livechatalternative.com/

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Чупрене, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет . В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво. Мнения и предложения могат да бъдат направени на

Read more

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Чупрене, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво. Мнения и предложения могат да бъдат направени на email:

Read more

Разработване на проектно предложение за кандидатстване по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“

BG05FMOP001-5.001 – ОПЕРАЦИЯ „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.   Община Чупрене разработва проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от

Read more