https://www.livechatalternative.com/

Покана за пресконференция

      ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Видин” – по договор с ОПОС 2014 – 2020 – №BG16M1OP002-3.019-0007-C01   Община Чупрене Ви кани на 21 октомври /сряда/ 2020 г. от 11.00ч. в сградата на община Чупрене  (с.Чупрене, ул. Асен Балкански № 55 ) на откриваща пресконференция проект „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с

Read more

Съобщение-сигнали РИОСВ-Монтана

Поради зачестилите сигнали до РИОСВ – гр.Монтана за изхвърлени битови отпадъци в общ.Чупрене, над селото в близост до реката, са предприети съответните действия и е почистено. Поставени са табели, забраняващи изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места. Уважаеми жители на общ.Чупрене молим Ви да изхвърляте отпадъците на обозначените за това места! Снимков материал е побликуван на facebook страницата на общ.Чупрене  

Read more

Регистрация на лични стопанства

   На 05 Юни 2020г. /петък/ в заседателната зала на община Чупрене се проведе среща между общинската епизоотична комисия и кметските наместници за регистрация на лични стопанства. Старши инспектор, отдел опазване на животните Галина Лилина, разясни необходимостта от изготвяне на опис за отглеждане на животни без идентификация. Ще бъдат извършени проверки на всички лични стопанства.

Read more

Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-277/26.05.2020 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 26 май 2020 г. до 14 юни 2020 г. и отменя Заповед № РД-01-272 от 20.05.2020 г.   Zapoved rd-01-277 27.05.2020

Read more

Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването-задължително носене на защитна маска или друго средство

Със  Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г. на министъра на здравеопазването, от 12 април 2020 г.  носенето на защитна маска или друго средство, покриващо носа и устата, е задължително. Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в

Read more

Удължаване срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

Със Заповед № РД-01-195/10.04.2020г. се изменя Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., Заповед №  РД-01-139/19.03.2020г., Заповед № РД-01-144/22.03.2020г., Заповед № РД-01-154/26.03.2020г., Заповед № РД-01-168/30.03.2020г., Заповед № РД-01-169/31.03.2020г. и Заповед № РД-01-172/02.04.2020г., като се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 г.  

Read more

Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020г.

Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г., с която се удължава срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г., включително. В т. 2 от Заповедта се допуска в големите търговски центрове тип МОЛ да работят доставчиците на платежни услуги, при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания, в т.ч. дезинфекция, проветряване и

Read more

Съобщение-извънредно положение

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ВИ УВЕДОМЯВА : Във връзка с обявеното извънредно положение за превенция с коронавирус COVID-19 на територията на Република България Ви информираме: • Най-застрашени от заразата са възрастни и хронично болни хора. Затова е важно да се окаже помощ на най-уязвимата група хора. • Предвид извънредното положение е направена много добра организация към Домашния социален патронаж, за да продължим да осигуряваме на възрастните хора храна. Вече се оказва подкрепа чрез разясняване за необходимите предпазни мерки, закупуване на лични предпазни средства

Read more
1 2 3 4 5 9