https://www.livechatalternative.com/

През 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ стартира Национален младежки конкурс под мотото „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“

През 2024 г. Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ стартира Национален младежки конкурс под мотото „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“ В контекста на предстоящите ключови задачи в работата на общините, предвиждаме през 2024 г. темата на Националния младежки конкурс да бъде обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на такса битови отпадъци – ТБО и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет. Мотото на тазгодишното издание е „Аз за

Read more

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение – ремонт на улици с. Средогрив

Основен ремонт улици „Седма“ от О.Т. 44 до О.Т. 68 и улица „Единадесета“ от О.Т. 68 до О.Т. 76, ул. „Дванадесета” от О.Т. 76 до О.Т. 139, ул.”Четиринадесета” от О.Т. 139 до О.Т. 148  – с.Средогрив, община Чупрене. Улиците се явяват непрекъснати с обща дължина 1 143.80 м.

Read more

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение – ремонт на улици с. Репляна

Основен ремонт улици „Втора“ от О.Т. 8 до О.Т. 37 и улица „Шеста“ от О.Т. 37 до О.Т. 30, ул. „Седма” от О.Т. 61 до О.Т. 34, ул.”Шестнадесета” от О.Т. 28 до О.Т. 30 и ул.”Десета” от О.Т. 65 до О.Т. 29 – с.Репляна, община Чупрене

Read more

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение – ремонт на улици с. Горни Лом

Основен ремонт на  улица „Дванадесета“ от О.Т. 34 до О.Т. 40,  улица „Единадесета“ от О.Т. 35 до О.Т. 43 и ул. „Двадесет и пета” от О.Т.15 до О.Т.9  с.Горни Лом, община Чупрене

Read more
1 2 3 18