https://www.livechatalternative.com/

Електронен вестник за Община Чупрене

Месечен общински вестник, който се издава от община Чупрене Вестника се издава в електронен вид във формат pdf За да можете да го рагледате ще ви е нужен Adobe Acrobat Reader или неговата алтернатива Foxit Reader .   Брой 1/2017       Брой 1/2016 Брой 2/2016 Брой 3/2016 Брой 4/2016 Брой 5/2016 Брой 6/2016 Брой 7/2016   Брой 5/2012 Брой 4/2012 Брой 3/2012 Брой 2/2012 Брой 1/2012 Брой 1/2014 Брой 2/2014 Брой 3/2014 Брой 4/2014 Брой 5/2014 Брой 6/2014

Read more