https://www.livechatalternative.com/

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом пасище по чл.37и ал.14

З А П О В Е Д № 152 / 15.04.2020 г.   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 46 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището

Read more

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Чупрене по чл.37и ал.13

З А П О В Е Д № 153 / 15.04.2020 г.   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 47 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището

Read more

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Чупрене по чл.37и ал.14

  З А П О В Е Д № 154 / 15.04.2020 г.   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 47 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в

Read more

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Горни Лом по чл.37и ал.13

    З А П О В Е Д № 155 / 15.04.2020 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 53 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в

Read more

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Горни Лом по чл.37и ал.14

  З А П О В Е Д № 156 / 15.04.2020 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 във връзка с чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 53 от Протокол № 8 от 31.03.2020 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището

Read more

Публичен търг с явно наддаване за учредяване правото на строеж върху частна общинска собственост

З А П О В Е Д  № 32/30.01.2020г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 533 от Протокол № 48 от 20.09.2019 г. на Общински съвет Чупрене,                                                       О Т К Р И В А М :   Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно

Read more

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост. Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1123

  З А П О В Е Д № 199 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 487 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М:            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1123 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка,  хиляда сто

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост.Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1121

  З А П О В Е Д № 198 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 485 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М:            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1121 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост. Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1120

  З А П О В Е Д № 197 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 484 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М:            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1120 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка, хиляда сто

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост

  З А П О В Е Д № 196 / 17.05.2019 г.   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и Решение № 483 от Протокол № 40 от 28.02.2019 г. на Общински съвет Чупрене, О Т К Р И В А М :            Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 81757.500.1119 /осемдесет и една хиляди седемстотин петдесет и седем, точка, петстотин, точка,  хиляда

Read more
1 2 3 4 5 10