https://www.livechatalternative.com/

Заповеди

Заповед 1 Заповед 2 Заповед 3 Заповед 4 Заповед 5 Заповед 6 Заповед 7 Заповед 8 Заповед 9 Заповед 10 Заповед 11 Заповед 12 Заповед 13 Заповед 14 Заповед 15 Заповед 16 Заповед 17

Read more

Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на частна общинска собственост в землището на село Репляна

З А П О В Е Д  № 20 / 21.01.2019 г.     На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и  Решение № 207 от Протокол № 18 от 31.05.2017 г.на Общински съвет Чупрене,

Read more

З А П О В Е Д № 375 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Чупрене: № на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ 81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м. 81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м. 81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Read more

З А П О В Е Д № 374 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Чупрене: № на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ 81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м. 81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м. 81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Read more

З А П О В Е Д № 373 / 18.12.2018 г. На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Решение № 425 от Протокол № 37 от 30.11.2018 г .на Общински съвет

О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имоти в землището на с.Чупрене: № на имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ 81757.218.21 Малчавица / Лилкин кам Пасище 8 1911 кв. м. 81757.139.12 Лалкин град Пасище 9 29109 кв. м. 81757.236.2 Къбленова ливада Пасище 9 17404 кв. м. 81757.225.10 Малчавица Пасище 8 1998 кв. м. 81757.219.2 Малчавица Пасище 8 749 кв. м. ПАСИЩА                        51171 кв. м.

Read more

З А П О В Е Д № 334 / 07.11.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.24а ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 394 от Протокол № 35 от 18.10.2018 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом:       359001 МИДЖУР Пасище, мера IX 302.706       Срок за ползване

Read more

З А П О В Е Д № 333 / 07.11.2018 г.

На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 394 от Протокол № 35 от 18.10.2018 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом:       359001 МИДЖУР Пасище, мера IX 302.706       Срок за ползване

Read more

З А П О В Е Д № 332 / 07.11.2018 г.

  На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и  Решение № 394 от Протокол № 35 от 18.10.2018 г .на Общински съвет                                                О Т К Р И В А М : Процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за отдаване под наем, общински имот в землището на с.Горни Лом:       359001 МИДЖУР Пасище, мера IX 302.706       Срок за

Read more
1 2 3 4 5 6 10