https://www.livechatalternative.com/

Отмяна на З А П О В Е Д № 184 / 06.07.2017 г.

З А П О В Е Д  № 184 / 06.07.2017 г.     На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми с документите на имота, обявен за продажба със Заповед № 154 / 15.06.2017 г.                                                  О Т М Е Н Я М :

Read more

Отменяне на Заповед №159 / 15.06.2017 г. за публичен търг

  З А П О В Е Д  № 178 / 29.06.2017 г.     На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми на обявения за продажба товарен автомобил със Заповед № 159 / 15.06.2017 г.                                                  О Т М Е Н Я М :

Read more
1 6 7 8 9 10 11