https://www.livechatalternative.com/

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ   Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание. Мерки като оръжейно ембарго, ограничения

Read more

Заповеди на ползвателите, съгласно чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ (за имоти полски път)

Опис и заповеди на ползвателите по землища (с. Върбово, с. Репляна, с. Търговище, с. Чупрене и с. Средогрив) по чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и Решение №222 взето с Протокол №35 от 06.04.2022 година.

Read more
1 2 3