https://www.livechatalternative.com/

ОБС -заседание на 30.10.2020 год. от 09.30 часа

ОБЯВА     Уведомяваме Ви, че на 30.10.2020 год. от 09.30 ч. в големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния   ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:    Предложение за вземане на мерки относно безстопанственото движение на животни на територията на община Чупрене; Предложение за ограничаване ползването на служебните автомобили на Община Чупрене от случайни лица; Предложение за отдаване на общинските гори за стопанисване от Горско стопанство Чупрене; Предложение за отчет на финансовото състояние

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурси  за  вакантни  длъжности   във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни  или висши училища, в страната  и  в  чужбина:   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА   *в  Съвместното командване на силите – 167 (сто шестдесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г. *в  Сухопътни войски – 2 (две) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г. *във  Военновъздушните сили – 216 (двеста и шестнадесет) длъжности.

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурси  за  вакантни  длъжности   във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни  или висши училища, в страната  и  в  чужбина:   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА   *в  Стационарната Комуникационна и информационна система – 2 (две) длъжности. Срок за подаване на документите-02.10.2020г.   *в  Съвместното командване на силите – 167 (сто шестдесет и седем) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.10.2020г.   *в  Сухопътни войски – 2 (две)

Read more

ОБС -заседание на 25.09.2020 год. от 09.30 часа

ОБЯВА   На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 25.09.2020 год. от 09.30 часа при следния предварителен дневен ред:    Даване на съгласие за подаване на проектно предложение по Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на

Read more

Инвестиционно предложение „РЕБЕЛ“ ООД

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) Инвестиционно предложение -Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина

О   Б   Я   В   А за   провеждане  на  конкурси  за  вакантни  длъжности   във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански  средни  или висши училища, в страната  и  в  чужбина:   ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА *в Сухопътните войски – 190 (сто и деветдесет ) длъжности. Срок за подаване на документите – 04.09.2020 г *в Националната гвардейска част – 65 (шестдесет и пет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.09.2020 г. *в Националния военен университет – 8 (осем)

Read more

Провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  за:  167  (сто шестдесет и седем)  вакантни  длъжности   във   военни формирования от състава на Съвместното командване на силите /СКС/ за приемане на военна служба на лица,  завършили граждански  средни  или висши  училища, в страната  и  в  чужбина ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:   ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 –

Read more

Провеждане на конкурс за: 8 (осем) вакантни длъжности

О   Б   Я   В   А   за   провеждане  на  конкурс  за:  8  (осем)  вакантни  длъжности   в Национален  военен  университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново  за приемане на военна служба на лица, завършили граждански  средни  или висши  училища, в страната  и  в  чужбина   ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ОФИС  ЗА  ВОЕНЕН  ОТЧЕТ  В  ОБЩИНА  БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884 / 96 12 92   ВОЕННО  ОКРЪЖИЕ  –  ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094 / 600 – 754, 0886 / 000 – 914

Read more
1 2 3 11