https://www.livechatalternative.com/

Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ            ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ Тел.:09327-2580 e-mail: [email protected]   С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОБЩИНА   ЧУПРЕНЕ Обявява се процедура за подбор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Чупрене.Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: www.chuprene.com Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към местна уязвима етническа общност Познаване на

Read more

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ НА ОД МВР – ВИДИН

От сектор „БДС“ напомнят за възможността за организиран прием на заявления и предоставяне на административни услуги на неподвижни/трудно подвижни лица чрез посещение на място от мобилен екип От сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР–Видин напомнят за създадената организация за прием на заявления за издаване на български лични документи (лични карти и/или паспорти) по постъпили писмени искания за организиран прием на заявления от институции, ведомства, кметства, фирми и др., както и за предоставяне на административни услуги на неподвижни или трудно подвижни лица

Read more
1 2 3 17