https://www.livechatalternative.com/

СЪОБЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ   Община Чупрене организира публична дискусия по реда на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за планирането на социални услуги на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане, ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Чупрене на адрес: с.Чупрене, ул.„Асен Балкански“ № 55. Предложението за планиране на потребностите на община Чупрене от социални услуги на общинско

Read more

Покана – Община Чупрене стартира процедура за избор на на членове на Съвета на децата

  П О К А Н А        Община Чупрене стартира процедура за избор на членове  на Съвета на децата.             Тя  цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години. Съветът на децата е

Read more

Заявление по чл.37и,ал.5 от ЗСПЗЗ ,за собствениците на животновъдни обекти

Заявление по чл.37и,ал.5 от ЗСПЗЗ ,за собствениците на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,регистрирани в Интегрираната информационна система ,регистрирани в Община Чупрене. Комплекта документи се подава в общината ,също така ще го има на хартия във всички кметства. Документите се подават до 10 март включително и също трябва да съдържат: Удостоверение за регистрация на животновъден обект Справка на наличните животни в ОЕЗ към 2023г.

Read more
1 2 3 19