Заседание на ОБС-Чупрене на 26.02.2021г.

ДНЕВЕН  РЕД   На Заседание №20 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 26.02.2021 г. от 09.30 часа в Големия салон на читалището в с. Чупрене: Приемане на бюджета на Община Чупрене за 2021 година; Допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация; Продажба на общински имот с Индетификатор 58671.43.8 – землище с. Протопопинци; Определяна позиция на община Чупрене и даване на мандат за начина

Read more

ОБЯВА ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА – провеждане на конкурси

ОБЯВА ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *във Военномедицинска академия  – 25 (двадесет и пет) длъжности. Срок за подаване на документите –  26.02.2021г.   *в  Националната  гвардейска  част – 60 (шестдесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.03.2021г.     *във Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” – 1 (една) длъжност. Срок за подаване на

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА  ЗА ВОЕННА СЛУЖБА за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:   *в Националната гвардейска част – 60 (шестдесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.03.2021г. *в Национален военен университет „Васил Левски” – 5 (пет) длъжности. Срок за подаване на документите –  01.04.2021г.       ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ на български граждани освободени от военна служба,

Read more

Разработване на проектно предложение за кандидатстване по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“

BG05FMOP001-5.001 – ОПЕРАЦИЯ „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.   Община Чупрене разработва проектно предложение за кандидатстване  по Проект “Топъл обяд в община Чупрене“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ – НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 г. по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от

Read more

Заседание на ОБС-Чупрене на 28.01.2021 год. от 09.30 часа

На основание чл.25, т.1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация Председателят на Общински съвет Чупрене, област Видин свиква съвета на заседание на 28.01.2021 год. от 09.30 часа в големия салон на читалище Чупрене при следния предварителен дневен ред: ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:             1.Предложение за отмяна на Решение №119, взето с Протокол №18 от 18.12.2020 год., като незаконосъобразно  2.Предложение за Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност 3.Предложение за решение

Read more

Покана за провеждане на онлайн фокус група на 18 януари 2021 г. /понеделник/, от 16:00 ч. с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г.

  Уважаеми жители на община Чупрене, Каним Ви да вземете участие на 18 януари 2021 г. /понеделник/, от 16:00 ч. за провеждане на онлайн фокус група с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г. Община Чупрене, съвместно с екипа на „Нео Солюшънс“ ООД започна разработването на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г. Целта на фокус-групата е да разберем Вашето мнение за бъдещото развитие

Read more

ПОКАНА за провеждане на онлайн фокус група с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г.

Каним Ви да вземете участие на 18 януари 2021 г. /понеделник/, от 10:00 ч. Фокус групата ще се проведе онлайн в платформата за срещи Zoom ПОКАНА за провеждане на онлайн фокус група с представители на община Чупрене в рамките на разработване на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за периода 2021-2027 г. Уважаеми жители на община Чупрене, Община Чупрене, съвместно с екипа на „Нео Солюшънс“ ООД започна разработването на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Чупрене за

Read more

Стартиране на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Чупрене

През 2021 година в община Чупрене се разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност. „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Услугата, ще се предоставя на 11 лица от 4 асистента. От 14.01.2021г. Община Чупрене стартира прием на документи от кандидати за потребители

Read more

Обявени брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година

ОБЯВА        Със заповед на Министъра на отбраната са обявени заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година, както следва:   В Националния военен университет „Васил Левски”, по специализациите: 1.1. „Мотопехотни и танкови войски” – 34 места; 1.2. „Разузнаване“ – 17 места; 1.3. „Електронно разузнаване и електронна война“ – 5 места; 1.4. „Полева артилерия” – 45 места; 1.5. „Противовъздушна отбрана на войските“ – 29 места; 1.6. „Инженерни войски” – 12 места; 1.7. „Артилерийско

Read more

Провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА  за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина: ЗА ВОЕННА СЛУЖБА *във Военноморските сили – 30 (тридесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 08.01.2021г. *във Висшето военноморско училище ”Н.Й.Вапцаров”-Варна – прием на курсанти за учебната 2021/2022 г. Срок за подаване на документите – 30.06.2021г. *в Съвместното командване на специалните операции – 16 (шестнадесет) длъжности. Срок за подаване на

Read more
1 2 3 4 14