https://www.livechatalternative.com/

Читалища

     На територията на община Чупрене има шест регистрирани читалища. Основната дейност на читалищата е свързана с библиотечна дейност, художествена самодейност и опазване на турлашкото културно наследство.   1. Народно читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене 2. Народно читалище „проф.д–р Асен Златаров” с.Търговище 3. Народно читалище „Съзнание 1928” с.Репляна 4. Народно читалище „Нов Живот 1927” с.Горни Лом 5. Народно читалище „Наука 1927” с.Долни Лом 6. Народно читалище „Христо Ботев 1927” с.Средогрив         От голямо значение за местната култура и

Read more