https://www.livechatalternative.com/

Кметства

Кмет на Община Чупрене Анжело Добричов   сл.тел.: 0887 70 62 40   Зам.Кмет на Община Чупрене Мария Тодорова    сл.тел: 0886 66 58 22   с.Върбово кметски наместник: Младен Георгиев тел. 0886 69 99 45   с.Търговище кметски наместник: Валентина Филиповска тел. 0884 62 83 36    с.Протопопинци кметски наместник: Мирослава Тодорова тел: 0889 84 00 50   с.Средогрив кметски наместник: Силвия Иванова тел. 0882 38 26 77   с.Долни Лом кметски наместник: Елизабет Борисова тел. 0882 21 63 92 

Read more