https://www.livechatalternative.com/

Културен календар 2021

    ДАТА     СЪБИТИЕ   ИНИЦИАТИВА   МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ     ОРГАНИЗИРАНО СЪВМЕСТНО С:   ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ 6 Януари Патрон на читалище „Христо Ботев 1897” с.Чупрене Честване патронния празник на читалището с.Чупрене НЧ“Христо Ботев” с.Чупрене Пенсионерски клуб С. Големшинска В. Рангеловска Д.Милошевска   А.Мутафчийска 21 Януари Бабин ден   с.Долни Лом с.Чупрене с. Горни Лом с.Средогрив   Читалища Клуб на пенсионера Н. Корейна В. Рангеловска С. Георгиева А.Мутафчийска 1 февруари Народен празник “Трифон Зарезан” Зарязване на

Read more

 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ЗА 2021 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящата програма е разработена в изпълнение на чл.26а от Закона за народните читалища, съгласно представените предложения от председателите на Народните читалища в община Чупрене за дейността им през 2021 г. Съгласно чл.2 от ЗНЧ, читалищата са юридически лица с нестопанска цел. Те са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Изготвянето на

Read more

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ВАШЕТО ПО-ДОБРО НАСТРОЕНИЕ И ЕМОЦИИ НА ТУРЛАШКИЯТ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР „КАДА КУМ ПРАСЕ И ТИ ВРЕЧУ“ С.ЧУПРЕНЕ НА 09.06.2018 Г. /СЪБОТА/СМЕ ПОДГОТВИЛИ НЯКОЛКО КОНКУРСА: 1. КОНКУРС „МИНИ МИС И МИНИ МИСТЪР ТУРЛАЧЕ“ В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ДЕЦА ДО 10 ГОДИНИ, ОБЛЕЧЕНИ В ТРАДИЦИОННИ ТУРЛАШКИ НОСИИ. КОНКУРСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА СЦЕНАТА ОТ 11:00 ЧАСА. 2. КОНКУРС „БАБА И ВНУЧЕ“ В НЕГО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ БАБИТЕ СЪС СВОИТЕ ВНУЦИ, ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ РЕПЕРТОАР ПО ИЗБОР ДО 5 МИНУТИ. КРИТЕРИЯТ ЗА

Read more
1 2 3