https://www.livechatalternative.com/

Покана- Община Чупрене стартира процедура за избор на на членове на Съвета на децата

    П О К А Н А        Община Чупрене стартира процедура за избор на членове  на Съвета на децата.             Тя  цели подобряване на механизма за детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години. Съветът на децата

Read more

П О К А Н А

  П О К А Н А   Община Чупрене набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2019 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в общинска администрация Чупрене, по пощата на адрес: Община Чупрене, ул. „Асен Балкански” № 55, с.Чупрене или по електронен път на адрес: [email protected]. Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване

Read more

П О К А Н А

  Кметът на община Чупрене отправя покана до деца от всички училища, читалища, институции за социални услуги за деца, неправителствени организации, работещи с деца,  на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса и други на територията на община Чупрене за кандидатстване и избор на  членове на Националния детски консултативен орган – Съвет на децата в следните направления: 1.     Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

Read more