https://www.livechatalternative.com/

Заповед за прекратяване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне на сечище на територията на Община Чупрене за обект № 1 ,отдел 101,подотдели „б,г,д“,открита със Заповед №289 / 14.09.2020г

Заповед № 302/ 28.09.2020г.

Read more

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №289/14.09.2020г. Договор Условия за търг Приложения обект 1

Read more

Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №274/24.08.2020г. Договор Условия за търг Приложения 1    

Read more
1 2 3 4