Откриване на процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в ОБЕКТ № 1 отдел 101 подотдел“б“,“г“„д“ в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Заповед №274/24.08.2020г. Договор Условия за търг Приложения 1    

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 20001 отдел 87“в“,“з“; отдел 88 „н“ в землището на с. Горни Лом

Заповед №243/10.07.2020г. Договор Условия за търг Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5   Заповед №257 – назначаване на комисия за участие в търг в обект № 20001  Протокол 1 Протокол 2 Заповед №260 за спечелен търг Договор 1 Предавателно-приемателен протокол

Read more
1 2 3