https://www.livechatalternative.com/

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 20001 отдел 87“в“,“з“; отдел 88 „н“ в землището на с. Горни Лом

Заповед №243/10.07.2020г. Договор Условия за търг Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5   Заповед №257 – назначаване на комисия за участие в търг в обект № 20001  Протокол 1 Протокол 2 Заповед №260 за спечелен търг Договор 1 Предавателно-приемателен протокол

Read more

Търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19009, отдел 88 подотдел „б,в,к” в землището на с. Горни Лом, община Чупрене

Документация обект 19009 Сортименти ведемости, скици, карнет-опис Заповед – комисия за участие в търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен – за обект №19009 Протокол обект 19009 – качен на 24.10.2019г. Протокол №2 обект 19009 – качен на 28.10.2019 Заповед  № 406 – за спечен търг  качена на 29.10.2019 Договор обект 19009 качен на 11.11.2019 Предавателно- приемателен протокол качен на 18.11.2019 АНЕКС Анекс №2   

Read more

Процедура за участие в търг с явно наддаване за предоставяне на сечище в обект № 19007, отдел 99 подотдел „е”, отдел 101 подотдели „е“, „и“, , в землището на с. Долни Лом, община Чупрене

Документация обект 19007 Заповед № 278   Протокол  №1 – качен на 12.08.2019 Протокол №2 – качен на 16.08.2019 Заповед №314 за спечелен търг /качен на 19.08.2019/ Договор – качен на 30.08.2019 Анекс към договор  

Read more
1 2 3 4