https://www.livechatalternative.com/

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.03.2024г.

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя на Общински съвет Чупрене свиква редовно   заседание №8 на Общински Съвет – Чупрене, което ще се проведе на 29.03.2024г. от 10,30 часа в заседателната залата на Община Чупрене.   ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД   Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Чупрене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Предложение за отмяна на Решение № 35, взето с Протокол № 7/29.02.2024г. в частта по т.4

Read more

Проект на дневен ред за заседание на Общински съвет Чупрене за 29.02.2024г.

Материали-за-заседане-на-ОбС Годишен план за паша имоти за индивидуално ползване 2024г. ГОРНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО ВЪРБОВО-ИНДИВИДУАЛНО ново ДОЛНИ ЛОМ-ИНДИВИДУАЛНО ПРОТОПОПИНЦИ-ИНДИВИДУАЛНО ново РЕПЛЯНА-ИНДИВИДУАЛНО СРЕДОГРИВ-ИНДИВИДУАЛНО ТЪРГОВИЩЕ-ИНДИВИДУАЛНО ново ЧУПРЕНЕ-ИНДИВИДУАЛНО Годишен план за паша имоти за общо ползване 2024г. ВЪРБОВО-ОБЩО ГОРНИ ЛОМ-ОБЩО ДОЛНИ ЛОМ-ОБЩО ПРОТОПОПИНЦИ-ОБЩО РЕПЛЯНА-ОБЩО СРЕДОГРИВ-ОБЩО ТЪРГОВИЩЕ-ОБЩО ЧУПРЕНЕ-ОБЩО

Read more

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

С Решение № 57 на ОИК Чупрене е определена  дата за провеждане на обучение на членовете на СИК в района на ОИК Чупрене за 25.10.2023 г. от 17:30 часа в салон за тържества, находящ се на ул. „Асен Балкански“ № 42, с. Чупрене.

Read more

СЪОБЩЕНИЕ – ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

СЪОБЩЕНИЕ   Община Чупрене организира публична дискусия по реда на чл. 42, ал. 1 от Наредбата за планирането на социални услуги на Предложение за планиране на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Публичното обсъждане, ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10:00 часа в Заседателната зала на община Чупрене на адрес: с.Чупрене, ул.„Асен Балкански“ № 55. Предложението за планиране на потребностите на община Чупрене от социални услуги на общинско

Read more

Съобщение за сътрудничество в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета

СЪОБЩЕНИЕ     На основание чл. 8, ал. 2 от Наредба №4 от 01.02.2021г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, община Чупрене информира всички, които имат желание и възможност да сътрудничат в подготовката и провеждането на дейности по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработени безстопанствени кучета могат за подадат заявление за участие в Центъра

Read more
1 2