https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 101-200

Решения №101-№106, взети с Протокол 15 за 2020г. Решения №107-№112, взети с Протокол 16 за 2020г. Решения №113-№114, взети с Протокол 17 за 2020г. Решения №116-№119, взети с Протокол 18 за 2020г. Решения №120-№132, взети с Протокол 19 за 2021г. Решения №133-№146, взети с протокол 20 за 2021г. Решения №147-№161, взети с протокол 21 за 2021г.

Read more

Решения на Общински съвет 1-100

Реш.1 Реш.2 Реш.3 Реш.4 Реш.5 Реш.6 Реш.7 Реш.8 Реш.9 Реш.10 Реш.11 Реш.12 Реш.13 Реш.14 Реш.15 Реш.16 Реш.17 Реш.18 Реш.19 Реш.20 Реш.21 Реш.22 Реш.23 Реш.24 Реш.25 Реш.26 Реш.27 Реш.28 Реш.29 Реш.30 Реш.31 Реш.32 Реш.33 Реш.34 Реш.35 Реш.36 Реш.37 Реш.38 Реш.39 Реш.40 Реш.41 Реш.42 Реш.43 Реш.44 Реш.45 Реш.46 Реш.47 Реш.48 Реш.49 Реш.50 Реш.51 Реш.52 Реш.53 Реш.54 Реш.55 Реш.56 Реш.57 Реш.58 Реш.59 Реш.60 Реш.61 Реш.62 Реш.63 Реш.64 Реш.65 Реш.66 Реш.67 Реш.68 Реш.69 Реш.70 Реш.71 РЕШЕНИЕ 72 РЕШЕНИЕ 73 РЕШЕНИЕ 74 РЕШЕНИЕ 75 РЕШЕНИЕ

Read more
1 2 3 4