https://www.livechatalternative.com/

КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ ПАША: СПИСЪЦИ С ИМОТИ ,РАЗПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМИСИЯТА ОТ КОЙТО УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗБЕРАТ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНИТЕ ИМ ИМОТИ И СКЛЮЧАТ ДОГОВОРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2023/2024г. СЪС СРОК 5 СТОПАНСКИ ГОДИНИ.

1.“Техком“ ЕООД ДОЛНИ ЛОМ-ТЕХКОМ РЕПЛЯНА-ТЕХКОМ ТЪРГОВИЩЕ-ТЕХКОМ 2. ЗП „Ани Ванков Суйков“ РЕПЛЯНА-АНИ СУЙКОВ 3. „Ребел“ ЕООД ГОРНИ ЛОМ-РЕБЕЛ ДОЛНИ ЛОМ-РЕБЕЛ СРЕДОГРИВ-РЕБЕЛ ЧУПРЕНЕ-РЕБЕЛ 4. ЗП „Любен Илиев Михайлов“ ГОРНИ ЛОМ-ЛЮБЕН (1) 5. „Био Ангус Груп“ ООД ВЪРБОВО-БИОС АНГУС ГРУП ОК ПРОТОПОПИНЦИ-БИОС АНГУС ГРУП ОК СРЕДОГРИВ-БИОС АНГУС ГРУП ОК ТЪРГОВИЩЕ-БИОС АНГУС ГРУП ОК  

Read more

П Р О Т О К О Л ЗА  ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ

П Р О Т О К О Л ЗА  ОКОНЧАТЕЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ             Днес 30.05.2023 г. с.вх.№983/30.05.2023г., на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ, комисия назначена със Заповед № 89 / 31.03.2023 г. на Кмета на Община Чупрене в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Здравковски – „Директор дирекция“ ЧЛЕНОВЕ: 1. Мирослав Савов – специалист „Общинска собственост“ адв. Камелия Бакалеева – юридически консултант Цветомир Пенков – специалист „Административно обслужване“ се събра със задача да разпредели пасищата, мерите и

Read more
1 2 3