https://www.livechatalternative.com/

Отменяне на Заповед №159 / 15.06.2017 г. за публичен търг

 

З А П О В Е Д

 № 178 / 29.06.2017 г.

 

 

На основание чл. 44 ал. 2 и във връзка с установени технически проблеми на обявения за продажба товарен автомобил със Заповед № 159 / 15.06.2017 г.

 

                                               О Т М Е Н Я М :

Моя Заповед № 159 / 15.06.2017 г., с която е обявена, процедура за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за продажба на товарен автомобил:

„ГАЗ – 53”, самосвал, с дата на начална регистрация 28.09.1989 г., с регистрационен номер ВН 2867 ВН, рама 62752, двигател 53M78850M89, с начална тръжна цена 1300.00 лв. с ДДС, по технически причини на автомобила.

За справки и информация: тел.0885242838

 

 

ВАНЬО КОСТИН

Кмет Община Чупрене