https://www.livechatalternative.com/

Традиции и занаяти

Непосредствената близост със Сърбия определя етнографската група на

местното население като турлаци.

Те се характеризират със специфични нрави, обичаи, диалект със заемки от сръбския език.

“Що е то турлак? Ни риба, ни рак. Он е балканджия и е шегаджия като габровлия, ама не е сметкаджия. А по работу и по инат е на шопатога брат.”
Девизът на турлаците е “Када кум прасе и ти вречу”, което ще рече, че когато ти се дава нещо, своевременно трябва да го вземеш, че после може и да не го получиш. Турлаците винаги посрещат гостите с баница и ракия.
Beкoвe наред гостоприемните балканджии са развивали своя поминък кaтo от видовете дървесина, добивана в региона са изработвани различни предмети с битово предназначение.

С времето уменията на майсторите нараствали и те започнали да изработват предмети с висока художествена стойност.

Beкoвe наред гостоприемните балканджии са развивали своя поминък кaтo от видовете дървесина, добивана в региона са изработвани различни предмети с битово предназначение.

С времето уменията на майсторите нараствали и те започнали да изработват предмети с висока жудожествена
стойност.