https://www.livechatalternative.com/

Търг с явно наддаване – Предоставяне на стояща дървесина на корен от обект № 18005, отдел 100 подотдели „пб,в,д,з” в землището на с. Долни Лом, на територията на община Чупрене

Д О Г О В О Р

У С Л О В И Я за ТЪРГ 18005

 

Заповед 306

Приложение 1-

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

 

Файлове