Решения на Общински съвет 1-100

Реш.1

Реш.2

Реш.3

Реш.4

Реш.5

Реш.6

Реш.7

Реш.8

Реш.9

Реш.10

Реш.11

Реш.12

Реш.13

Реш.14

Реш.15

Реш.16

Реш.17

Реш.18

Реш.19

Реш.20

Реш.21

Реш.22

Реш.23

Реш.24

Реш.25

Реш.26

Реш.27

Реш.28

Реш.29

Реш.30

Реш.31

Реш.32

Реш.33

Реш.34

Реш.35

Реш.36

Реш.37

Реш.38

Реш.39

Реш.40

Реш.41

Реш.42

Реш.43

Реш.44

Реш.45

Реш.46

Реш.47

Реш.48

Реш.49

Реш.50

Реш.51

Реш.52

Реш.53

Реш.54

Реш.55

Реш.56

Реш.57

Реш.58

Реш.59

Реш.60

Реш.61

Реш.62

Реш.63

Реш.64

Реш.65

Реш.66

Реш.67

Реш.68

Реш.69

Реш.70

Реш.71

РЕШЕНИЕ 72

РЕШЕНИЕ 73

РЕШЕНИЕ 74

РЕШЕНИЕ 75

РЕШЕНИЕ 76

РЕШЕНИЕ 77

РЕШЕНИЕ 78

РЕШЕНИЕ 79

Решение 80

РЕШЕНИЕ 81

РЕШЕНИЕ 82

РЕШЕНИЕ 83

РЕШЕНИЕ 84

Решение 85

Решение 86

Решение 87

Решение 88

Решение 89

Решение 90

решение 91

Решение 92

Решение 93

Решение 94

Решение 95

Решение 96

Решение 97

Решение 98

Решение 99

Решение 100

Файлове