Обществено обсъждане на нова Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чупрене

Съгласно чл.26 ал.2 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, Кметът на Община Чупрене кани всички заинтересовани лица за участие в обществено обсъждане на НОВА Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Чупрене, като предложенията и становищата по него се приемат в деловодството на Община Чупрене и  на е-mail: [email protected]  в срок до 25.05.2020 год.

 

 

 

Предложение и мотиви

 

Линк към Наредбата може да видите ТУК

 

 

Публикувана на 24.04.2020 год.

Внесени предложения …. бр.