https://www.livechatalternative.com/

Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г.- проект „Мост над планината”

 

 

ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ  ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

Продължава работата по проект – 197 „Мост над планината” – Модернизация на местни културни центрове в трансграничен регион Чупрене – Пирот” по Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2007-2013 г.

Извършват се ремонтните дейности по читалище “Хр.Ботев” с.Чупрене и читалищен салон с.Горни Лом.

По първия обект е изпълнен основен ремонт на помещенията в сутерена, където са обособени две зали, които ще се използват за младежки дейности.

Подменена е старата дървена дограма с нова РVС.

Монтирано е фасадно скеле около сградата и се изпълнява ремонт на покрива.

По втория обект е изпълнен изцяло ремонта на покрива, топлоизолацията на двете фасади, направена е подмяна на предвидената ламперия и дюшаме в салона, изпълнени са теракотни настилки във фоайето и стълбите.

Крайният срок за изпълнение на строителните дейности е 15 юни 2014 г.

 

 

ГАЛИНА КАМЕНОВА

Ръководител проект