https://www.livechatalternative.com/

Инвестиционно предложение „РЕБЕЛ“ ООД

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)

Инвестиционно предложение -Информация за преценяване необходимостта от ОВОС