https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 101 – 200 за периода 2012 – 2013г.

Решение № 101

Решение № 102

Решение № 103

Решение № 104

Решение № 105

Решение № 106

Решение № 107

Решение № 108

Решение № 109

Решение № 110

Решение № 111

Решение № 112

Решение № 113

Решение № 114

Решение № 115

Решение № 116

Решение № 117

Решение № 118

Решение № 119

Решение № 120

Решение № 121

Решение № 122

Решение № 123

Решение № 124

Решение № 125

Решение № 126

Решение № 127

Решение № 128

Решение № 129

Решение № 130

Решение № 131

Решение № 132

Решение № 133

Решение № 134

Решение № 135

Решение № 136

Решение № 137

Решение № 138

Решение № 139

Решение № 140

Решение № 141

Решение № 142

Решение № 143

Решение № 144

Решение № 145

Решение № 146

Решение № 147

Решение № 148

Решение № 149

Решение № 150

Решение № 151

Решение № 152

Решение № 153

Решение № 154

Решение № 155

Решение № 156

Решение № 157

Решение № 158

Решение № 159

Решение № 160

Решение № 161

Решение № 162

Решение № 163

Решение № 164

Решение № 165

Решение № 166

Решение № 167

Решение № 168

Решение № 169

Решение № 170

Решение № 171

Решение № 172

Решение № 173

Решение № 174

Решение № 175

Решение № 176

Решение № 177

Решение № 178

Решение № 179

Решение № 180

Решение № 181

Решение № 182

Решение № 183

Решение № 184

Решение № 185

Решение № 186

Решение № 187

Решение № 188

Решение № 189

Решение № 190

Решение № 191

Решение № 192

Решение № 193

Решение № 194

Решение № 195

Решение № 196

Решение № 197

Решение № 198

Решение № 199

Решение № 200