https://www.livechatalternative.com/

ОБС -заседание на 30.10.2020 год. от 09.30 часа

ОБЯВА

 

 

Уведомяваме Ви, че на 30.10.2020 год. от 09.30 ч. в големия салон на Читалище Чупрене ще се проведе заседание на Общински съвет Чупрене при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

  1.  Предложение за вземане на мерки относно безстопанственото движение на животни на територията на община Чупрене;
  2. Предложение за ограничаване ползването на служебните автомобили на Община Чупрене от случайни лица;
  3. Предложение за отдаване на общинските гори за стопанисване от Горско стопанство Чупрене;
  4. Предложение за отчет на финансовото състояние на община Чупрене за предходните 9 месеца;
  5. Разни

 

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ Е ПУБЛИЧНО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:

/п/         ИВАН ВЕЛКОВ

Файлове