https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 201 – 300 за периода 2013 – 2014г.

Решение № 201

Решение № 202

Решение № 203

Решение № 204

Решение № 205

Решение № 206

Решение № 207

Решение № 208

Решение № 209

Решение № 210

Решение № 211

Решение № 212

Решение № 213

Решение № 214

Решение № 215

Решение № 216

Решение № 217

Решение № 218

Решение № 219

Решение № 220

Решение № 221

Решение № 222

Решение № 223

Решение № 224

Решение № 225

Решение № 226

Решение № 227

Решение № 228

Решение № 229

Решение № 230

Решение № 231

Решение № 232

Решение № 233

Решение № 234

Решение № 235

Решение № 236

Решение № 237

Решение № 238

Решение № 239

Решение № 240

Решение № 241

Решение № 242

Решение № 243

Решение № 244

Решение № 245

Решение № 246

Решение № 247

Решение № 248

Решение № 249

Решение № 250

Решение № 251

Решение № 252

Решение № 253

Решение № 254

Решение № 255

Решение № 256

Решение № 257

Решение № 258

Решение № 259

Решение № 260

Решение № 261

Решение № 262

Решение № 263

Решение № 264

Решение № 265

Решение № 266

Решение № 267

Решение № 268

Решение № 269

Решение № 270

Решение № 271

Решение № 272

Решение № 273

Решение № 274

Решение № 275

Решение № 276

Решение № 277

Решение № 278

Решение № 279

Решение № 280

Решение № 281

Решение № 282

Решение № 283

Решение № 284

Решение № 285

Решение № 286

Решение № 287

Решение № 288

Решение № 289

Решение № 290

Решение № 291

Решение № 292

Решение № 293

Решение № 294

Решение № 295

Решение № 296

Решение № 297

Решение № 298

Решение № 299

Решение № 300