https://www.livechatalternative.com/

Решения на Общински съвет 301 – 400 за периода 2014г.

Решение № 301

Решение № 302

Решение № 303

Решение № 304

Решение № 305

Решение № 306

Решение № 307

Решение № 308

Решение № 309

Решение № 310

Решение № 311

Решение № 312

Решение № 313

Решение № 314

Решение № 315

Решение № 316

Решение № 317

Решение № 318

Решение № 319

Решение № 320

Решение № 321

Решение № 322

Решение № 323

Решение № 324

Решение № 325

Решение № 326

Решение № 327

Решение № 328

Решение № 329

Решение № 330

Решение № 331

Решение № 332

Решение № 333

Решение № 334

Решение № 335

Решение № 336

Решение № 337

Решение № 338

Решение № 339

Решение № 340

Решение № 341

Решение № 342

Решение № 343

Решение № 344

Решение № 345

Решение № 346

Решение № 347

Решение № 348

Решение № 349

Решение № 350

Решение № 351

Решение № 352

Решение № 353

Решение № 354

Решение № 355

Решение № 356

Решение № 357

Решение № 358

Решение № 359

Решение № 360

Решение № 361

Решение № 362

Решение № 363

Решение № 364

Решение № 365

Решение № 366

Решение № 367

Решение № 368

Решение № 369

Решение № 370

Решение № 371

Решение № 372

Решение № 373

Решение № 374

Решение № 375

Решение № 376

Решение № 377

Решение № 378

Решение № 379

Решение № 380

Решение № 381

Решение № 382

Решение № 383

Решение № 384

Решение № 385

Решение № 386

Решение № 387

Решение № 388

Решение № 389

Решение № 390

Решение № 391

Решение № 392

Решение № 393

Решение № 394

Решение № 395

Решение № 396

Решение № 397

Решение № 398

Решение № 399

Решение № 400