Конкурси за вакантни длъжности във военни формирования

ОБЯВА

 

ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА

за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

 

*във Висше военноморско училище „Н.Й.Вапцаров” – 1 (една) длъжност. Срок за подаване на документите –  05.04.2021г.

 

*в Сухопътни войски  – 195 (сто деветдесет и пет) длъжности. Срок за подаване на документите –  23.04.2021г.

 

*в  Национален  военен  университет „Васил Левски” – 5 (пет) длъжности. Срок за подаване на документите –  01.04.2021г.

 

ЗА  СЛУЖБА  В  ДОБРОВОЛНИЯ  РЕЗЕРВ

на български граждани освободени от военна служба,

без провеждане на конкурс:

*във Военноморските сили – 29 (двадесет и девет) длъжности. Срок за подаване на документите – 29.10.2021г.

*във Военновъздушните сили – 115 (сто и петнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 29.10.2021г.

 

                                          

ЗА  ВИСШИТЕ  ВОЕННИ  УЧИЛИЩА

Със заповед на Министъра на отбраната са обявени заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година, както следва:

*В Националния военен университет „Васил Левски”- общо 231 места.

 

*Във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски”- общо 54 места.

 

*Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”- общо 56 места.

Срок за подаване на документите – 30.06.2021г.

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884/961292