https://www.livechatalternative.com/

Списък на заличените лица от избирателните списъци

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

за Област ВИДИН                Община ЧУПРЕНЕ

секция № 001                           населено място С.ЧУПРЕНЕ

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

АНГЕЛ                         МЛАДЕНОВ                      ФИЛИПОВСКИ

ВАЛЕНТИН                      ЧАНКОВ                        ПЕТРОВ

ГЕОРГИ                        АНГЕЛОВ                       КРУМОВ

ЙОРДАНКА                      АНГЕЛОВА                      ФИЛИПОВСКА

ПЕТЬО                         АНГЕЛОВ                       ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ                     РУМЕНОВ                       РАНЧИНСКИ

ТАШКА                         АНГЕЛОВА                      АСЕНОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 002             населено място С.ЧУПРЕНЕ

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

ГЕНА                          ЕМИЛИЯНОВА                    МОМЧИЛОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 003                            населено място С.ВЪРБОВО

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

ВАЛЕНЦИЯ                      БОРИСЛАВОВА                   ГЕРАСИМОВА

ДИЯН                          ПЛАМЕНОВ                      КЮЧУКОВ

ЕВГЕНИ                        АСЕНОВ                        ДЕЯНЧИЧОВ

ЕМИЛ                          ИВАЙЛОВ                       ГРИГОРОВ

ЕМИЛИЯ                        ГЕОРГИЕВА                     АНГЕЛОВА

ИВАНКА                        ЗДРАВКОВА                     МАРИНОВА

ПЕТЬО                         ЕВЛОГИЕВ                      ЙОРДАНОВ

ТОШКО                         ИЛИЕВ                         КАМЕНОВ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 004                            населено място С.ТЪРГОВИЩЕ

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

ЮЛИЯ                          СТЕФАНОВА                     КИРИЛОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 006                            населено място С.РЕПЛЯНА

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––-

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

АННА                          МИРОЛЮБОВА                    ТРОЯНОВА

ЕВГЕНИ                        ЙОНКОВ                        ИВАНОВ

ЕМИЛ                          СТЕФАНОВ                      ВАСИЛЕВ

ИВАН                          ЦВЕТАНОВ                      ДИМОВ

ИВЕЛИН                        АТАНАСОВ                      МИТЕВ

ЛЮБЕН                         ЛЮБЕНОВ                       МАРИНОВ

МАРИН                         МАРИНОВ                       КОЛЕВ

НИКОЛА                        БОРИСОВ                       ДИЛОВ

НИКОЛАЙ                       БЛАГОВЕСТОВ                   ПРЕДОВ

РУМЕН                         ВЕСОВ                         ДЕРМАНСКИ

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 007                            населено място С.ГОРНИ ЛОМ

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

АНГЕЛ                         ТОДОРОВ                       АНГЕЛОВ

ДАНИЕЛА                       ИВАНКОВА                      ГЕОРГИЕВА

ПЛАМЕНА                       БОЖИДАРОВА                    СЛАВЧЕВА

СВЕТЛАНА                      БОРИСЛАВОВА                   АНГЕЛОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 008                            населено място С.ГОРНИ ЛОМ

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

ЕЛИСАВЕТА                     МЕТОДИЕВА                     МЛАДЕНОВА

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 009                            населено място С.ДОЛНИ ЛОМ

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

АСЕН                          ИЛИЕВ                         АНГЕЛОВ

ВАНЯ                          АНГЕЛОВА                      МЛАДЕНОВА

ВАСИЛ                         МИТКОВ                        ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР                       НИНКОВ                        ВЪТОВ

ЗЛАТКО                        ХРИСТОВ                       ГЕОРГИЕВ

РУСЛАН                        ЦВЕТАНОВ                      ЦАНКОВ

СТЕФАН                        ЕФТИМОВ                       НИКОЛЧИН

 

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за народни представители

на 4 април 2021 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

 

за Област ВИДИН                         Община ЧУПРЕНЕ

секция № 010                            населено място С.СРЕДОГРИВ

 

адрес на избирателна секция ………………………………………………………….

 

––––––––––––––––––––––––––––––

Име на избирателя

––––––––––––––––––––––––––––––

МАРТИН                        ВЛАДИМИРОВ                    ДИМИТРОВ

ЦВЕТАНКА                      ЦАНКОВА                       СИМЕОНОВА

ЦЕЦА                          ВЛАДИМИРОВА                   ДИМИТРОВА