Обява за военна служба

за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

 

*във Военнноморските сили  – 20 (двадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 16.06.2021г.

 

*в Съвместното командване на силите  – 40 (четиридесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 02.07.2021г.

 

 

ЗА  СЛУЖБА  В  ДОБРОВОЛНИЯ  РЕЗЕРВ

на български граждани освободени от военна служба,

без провеждане на конкурс:

*във Военноморските сили – 29 (двадесет и девет) длъжности. Срок за подаване на документите – 29.10.2021г.

 

*във Военновъздушните сили – 115 (сто и петнадесет) длъжности. Срок за подаване на документите – 29.10.2021г.

 

       ЗА  СЛУЖБА  В  ДОБРОВОЛНИЯ  РЕЗЕРВ

на български граждани, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

*във Военноморските сили – 148 (сто четиридесет и осем) длъжности. Срок за подаване на документите – 09.07.2021г.

 

*в Централно военно окръжие – 8 (осем) длъжности. Срок за подаване на документите – 09.07.2021г.

 

ЗА  ВИСШИТЕ  ВОЕННИ  УЧИЛИЩА

Със заповед на Министъра на отбраната са обявени заявения брой места за прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2021/2022 година, както следва:

 

*В Националния военен университет „Васил Левски” – общо 231 места.

 

*Във Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски” – общо 54 места.

 

*Във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – общо 56 места.

 

Срок за подаване на документите – 30.06.2021г.

 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884/961292