Покана за публично обсъждане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Чупрене за 2020 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет – Чупрене отправя покана до местната общност за участие в публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета и на средствата от Европейския съюз и Отчета за състоянието на общинският дълг за 2020 год. на Община Чупрене. Публичното обсъждане ще се проведе на 21.07.2021 г. (сряда) от 09.30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Чупрене (трети етаж).

 

Иван Велков

Председател на Общински съвет – Чупрене

 

skanirana Pokana za obshestveno obsajdane na budjeta