https://www.livechatalternative.com/

Обява за военна служба

О Б Я В А

ЗА  ВОЕННА  СЛУЖБА

за провеждане на конкурси за вакантни длъжности във военни формирования за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина:

 

*В Командването за логистична поддръжка – 1 /една/ длъжност. Срок за подаване на документи: 12.11.2021г.

*В Съвместното командване на силите – 42 /четиридесет и две/ длъжности. Срок за подаване на документи: 26.11.2021г.

*В Сухопътните войски – 260 /двеста и шестдесет/ длъжности. Срок за подаване на документи: 10.12.2021г.

 

 

ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ:

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ВИДИН, ул.”Гладстон” № 26, ТЕЛ. 094/600–754, 0886/000-914

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК, СТАЯ №25, ТЕЛ. 0884/961292