https://www.livechatalternative.com/

Хлориране на водата

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 13 и 14 април ще се извърши почистване на резервоара и хлориране на водата в с. Чупрене. Водата няма да бъде годна за пиете!